ESTACIÓN 3: OTOÑO ()

CATEGORÍA 2: CELESTE (天文)

 

Rocío. Tsuyu, 露, つゆ. Lit: rocío.